Profil

Absolwent Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie, obecnie student Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Miłośnik tradycyjnej łacińskiej liturgii rzymskiej oraz tradycyjnych form muzycznych w tejże liturgii używanej, w szczególności chorału gregoriańskiego, polifonii renesansowej, polskich śpiewów ludowych i solowej muzyki organowej.

Szeroko pojmowana muzyka, historia, militaria, polityka.

telefon komórkowy: 508 966 781