Profil

Swoją przygodę z Muzyką Kościelną rozpocząłem w mojej rodzinnej parafii przy Opactwie Ojców Cystersów w Wąchocku, gdzie jako młodzieniec śpiewałem w chórze parafialnym, a od roku 2005 posługiwałem jako organista w kaplicy dojazdowej pw. Najświętszego Serca Jezusa przy domu rekolekcyjnym w położonym obok Wąchocka Marcinkowie. W 2010 roku trafiłem do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rykoszynie. Ta niewielka parafia diecezji kieleckiej, choć powstała na początku lat 80-tych nie miała przez lata stałego organisty, tym samym miałem zaszczyt stać się pierwszym organistą w jej historii. Rok później równolegle zacząłem pełnić funkcję Drugiego organisty w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach, gdzie w 2012 roku objąłem stanowisko Pierwszego organisty i Dyrygenta chóru parafialnego.

Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych oraz Muzyka kościelna.
Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Diecezjalne Studium Organistowskie w Kielcach

krzysztof.jedrzejewicz@gmail.com