Profil

Organista od 2014
Aktualnie pełnię funkcję organisty w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kobylanach. Dodatkowo angażuję się w pomoc organistom oferując zastępstwa na terenie miasta Krakowa i okolic. Od 2019 uczestniczę także w prywatnych szkoleniach i zajęciach z zasad prawidłowej emisji głosu i podnoszę poziom swojej techniki wokalnej.

Moim organistowskim zainteresowaniem jest sama muzyka liturgiczna oraz harmonia funkcyjna. W wolnym czasie piszę swój własny zbiór pieśni z autorskimi opracowaniami pisanymi w czterogłosie.

Oferuję możliwość zastępstwa na terenie miasta Krakowa i okolic.

Na chwilę obecną nie gram ślubów i pogrzebów z oprawą w utwory instrumentalne (wynika to z charakteru mojej pracy głównej i braku czasu na ćwiczenie owych utworów), jednak mam zamiar w najbliższym czasie rozpocząć pracę nad utworami.

e-mail: wojciech.dycha.organist@gmail.com