Profil

Kompozytor, muzykolog, wykładowca Akademii Muzycznej. Od dawna zainteresowany historią budownictwa organowego w Polsce, choć w tej dziedzinie muzyki jest raczej amatorem. W swoim czasie poznał z autopsji wiele instrumentów, w tym także dziś już nie istniejących. Korzysta z serwisu dla pogłębienia swej wiedzy, postara się podzielić wiadomościami, o ile takowe okażą się przydatne.