Profil

Muzyka dawna, harmonia muzyki, muzyka orkiestrowa współczesna (filmowa), kompozycja, fortepian, organy, teoria muzyki, chór. Poza tym: Języki obce, matematyka, filozofia, fizyka, historia, erystyka, filmografia, informatyka, psychologia analityczna, gestaltyzm.

- Diecezjalne Studium Organistowskie w Pelplinie