Profil

Nazywam się Wojciech Buda. Studiuję na Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie. Czynnym organistą jestem już od ponad pięciu lat. W wolnych chwilach zajmuję się również chemią organiczną.

Chorał gregoriański, muzyka dawna, chemia organiczna.

wojciech.buda@musicamsacram.pl ; kom. 667 140 061