Profil

Muzykolog, organista. :)
pasja śpiew chóralny. Angażuje się w pomoc różnym chórom
od strony teoretycznej i praktycznej .
specjalizuje się w śpiewie kościelnym, od strony prawodawstwa muzycznego i
teologicznego znaczenia danych pieśni.

muzyka, śpiew, polityka

muzykolog

adi.lodz@o2.pl