Profil

Organista w parafii Św. Franciszka Salezego i Andrzeja Boboli w Gorzycach k. Sandomierza, oraz organista dla Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Diecezji Sandomierskiej

Interesuje się muzyką sakralną, teologią biblijną, oraz liturgiką

Jestem absolwentem Studium Organistowskiego w Sandomierzu oraz mgr muzyki o specjalności muzyka chóralno- kościelna. Studia ukończone na Wydziale Muzyki UR Organy, harmonię, kontrapunkt,,śpiew liturgiczny,prawodawstwo muzyki sakralnej oraz chorał gregoriański opanowane mam w stopniu bardzo dobrym.

przemekchwalek@poczta.onet.pl