Profil

Absolwent Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy w klasie organów mgr. Zenona Siegieńczuka (2011-2016). Ukończyłem studia licencjackie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalnościach Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych w klasie dyrygowania prof. dr hab. Marty Kierskiej-Witczak oraz Muzyka kościelna w klasie akompaniamentu liturgicznego dr. Marka Fronca na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (2016-2019). Obecnie student studiów magisterskich na kierunku Muzyka kościelna w tej samej klasie akompaniamentu (od 2019). Dodatkowo ukończyłem studia magisterskie na kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Opolskim (2021-2023).

Dotychczas jako organista byłem związany z poniższymi kościołami:
10.2015 - 02.2016 - organista w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze
10.2015 - 10.2016 - II organista w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach
07.2015 - 06.2017 - II organista w Ewangelickim Kościele Marii Panny w Legnicy
01.11.2016 - 03.10.2017 - 31.10.2022 - II a następnie I organista w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus (Uniwersyteckim) we Wrocławiu
02.11.2022 - ... - II organista w kościele pw. św. Antoniego (OO. Paulini) we Wrocławiu

Historia, sztuka, manga i anime, gry komputerowe.

e-mail: poloney17@gmail.com