Profil

Od 1 listopada 2016 roku drugi organista Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus (Uniwersyteckiego) we Wrocławiu. Od 3 października 2017 roku pierwszy organista tamże.
Ponadto drugi organista Kościoła Marii Panny w Legnicy.

Absolwent Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy.
Od października 2016 roku student Muzyki kościelnej na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Historia, literatura

e-mail: poloney17@gmail.com