Profil

Pracuje na etat jako Organista ,marzy mi się wiejska parafia i organy pistrzałkowe.

Organy pistrzałkowe

tel 512 773 592