Profil

Organista kościoła pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów dr. hab. Tomasza Głuchowskiego na kierunku Muzyka Kościelna. Czeladnik w zawodzie "organmistrz".

Muzyka, budownictwo organowe, architektura, historia sztuki

e-mail: jakubzawadzki94@gmail.com
tel. kom.: 531 831 062