Profil

Organista parafii OO. Jezuitów pw. Świętego Ignacego Loyoli we Wrocławiu; student Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów dr. Tomasza Głuchowskiego; organizator "Wieczorów organowych" w parafii pw. Świętego Ignacego Loyoli we Wrocławiu.

Muzyka, budownictwo organowe, architektura, historia sztuki

e-mail: jakubzawadzki94@gmail.com
tel. kom.: 531 831 062