Profil

Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie ukończył dyrygenturę chóralną i muzykę kościelną. Brał udział w licznych kursach i warsztatach mistrzowskich. Jest również laureatem dwóch konkursów kompozytorskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół śląskiej i anglosaskiej kultury muzyki kościelnej. Od roku 2010 jest dyrektorem muzycznym parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Krzysztofa we Wrocławiu.