Profil

Nazywam się Paweł Pajor. W służbie przy ołtarzu jestem od 1993 roku a od roku 2000 pełnię posługę kantora. Z doświadczenia muzycznego to około 3 lat pianina. .
Na Musicam Sacram jestem jednym z wielu, którzy odwiedzają kościoły i tworzą opisy instrumentów.

Fotografia, Organy, Pojazdy Komunikacji Miejskiej, Kolej