Profil

Urodził się w 1990 r. w Tarnowie. Naukę gry na organach rozpoczął w 2002 r. w tamtejszej szkole muzycznej II stopnia pod kierunkiem mgr Elżbiety Maciejowskiej. Szkołę tę ukończył z wyróżnieniem w 2007 roku. Od 2008 r. pełni funkcję organisty w warszawskich kościołach, a w latach 2011-2014 odbył studia licencjackie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie organów prof. Jarosława Malanowicza. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. W latach 2009-2014 współpracował jako akompaniator z Warszawskim Chórem Międzyparafialnym, z którym koncertował w Polsce i na Słowacji. Zajmuje się również historią budownictwa organowego: od 2009 r. jest redaktorem działu Organy diecezji tarnowskiej w piśmie organistów diecezji tarnowskiej Hosanna, a od 2014. koordynatorem bazy instrumentów portalu musicamsacram.pl. W 2014 r. wraz z Kołem Organowym UMFC zorganizował pierwszą ogólnopolską studencką konferencję naukową poświęconą budownictwu organowemu.