św. Teresa z Lisieux

Tytuł św.
Imiona Teresa
Nazwisko / Przydomek z Lisieux
Wspomnienie 1 października