św. Jan z Dukli

Tytuł św.
Imiona Jan
Nazwisko / Przydomek z Dukli
Wspomnienie 8 lipca