św. Feliks z Kantalicjo

Tytuł św.
Imiona Feliks
Nazwisko / Przydomek z Kantalicjo
Wspomnienie 18 maja