św. Róża z Limy

Tytuł św.
Imiona Róża
Nazwisko / Przydomek z Limy
Wspomnienie 23 sierpnia