św. Robert z Molesme

Tytuł św.
Imiona Robert
Nazwisko / Przydomek z Molesme
Wspomnienie 26 stycznia