św. Melchior Grodziecki

Tytuł św.
Imiona Melchior
Nazwisko / Przydomek Grodziecki
Wspomnienie 7 września