św. Rita z Cascii

Tytuł św.
Imiona Rita
Nazwisko / Przydomek z Cascii
Wspomnienie 22 maja