św. Zyta z Lukki

Tytuł św.
Imiona Zyta
Nazwisko / Przydomek z Lukki
Wspomnienie 27 kwietnia