Boże, który mieszkasz w niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Boże, który mieszkasz w niebie, zwróć oczy na czczących Ciebie; Za przyczyną nam danego, Macieja ucznia Twojego.

Ref. O Apostole wybrany! Przez światłość Pana nad pany; Uproś aby nam ciemności nie brały Bożej światłości.

2.  Gdyś już w niebie umieszczony, w liczbę świętych policzony, Racz się też wstawiać za nami, Macieju, swymi prośbami.

3.  Byśmy za przyczyną Twoją, doznali w duszy pokoju, I po zgonie życia tego, Doszli królestwa wiecznego.