Nim wzeszło słońce

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo i zanim ziemia zawisła w przestworzach, istniało Słowo, zrodzone przez Ojca, przed wszelkim czasem.

2.  To Ono wszechświat stworzyło z niczego i tchnęło ducha we wszystko, co żyje. Na Jego rozkaz zabłysła jutrzenka, by dzień oświecać.

3.  By zbawić ludzi zgubionych przez grzechy i zbuntowanych pogodzić z ich Ojcem, Z Dziewicy Matki, wybranej przez Boga, przyjęło ciało.

4.  Niech Tobie Słowo, rozbrzmiewa podzięka, i Twemu Ojcu wraz z Duchem płomiennym, za dar najświętszy wcielenia się Boga z miłości dla nas.