Oto kapłani Boga najwyższego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Oto Kapłani Boga Najwyższego, których On wybrał na sługi zbawienia, święci pasterze wiernie miłujący swoją owczarnię.

2.  Strzegąc troskliwie otrzymanych darów, za wsze gotowi na przyjście Chrystusa, mądrzy i czyś ci, nieśli w swoich rękach jasne pochodnie.

3.  Pełni czujności stali przy podwojach, aby usłyszeć, gdy Pan zakołacze; Kiedy zaś przyszedł, dom Mu otworzyli z wielką radością.

4.  Tobie, o Boże, Królu nad królami, cześć i majestat niech będzie na wieki; Ciebie niech wielbi pieśnią dziękczynienia całe stworzenie.