Przyjdź szybko do nas, Panie

Ref. Przyjdź szybko do nas Panie, a Słowo Twoje niech się stanie Ciałem.

1. Nie pamiętaj Panie, dawnych naszych grzechów, wspomnij na swoje wielkie miłosierdzie.

2. Zobacz dom nasz pusty, tęsknotę w Kościele, a Tyś jest Świętym i Odkupicielem.

3. Przybądź z rosą ranną, przyjdź z gór potokami, dajesz deszcz obfity dla spragnionej ziemi.

4. Grzech nam zabrał radość, napełnił zwątpieniem, w nocach Adwentu bądź nam Zbawicielem.

5. Za Tobą stęsknieni, w niebo spoglądamy, w dzień Twojej chwały będziesz "Bogiem z nami."