Królu wieczności i czasu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Królu wieczności i czasu, Stwórco niebiosów i ziemi, Panie gwiaździstych przestworzy, bądź pochwalony na wieki.

2. Królu ludzkiego istnienia, źródło mądrości i ładu, pełen dobroci dla małych, bądź pochwalony na wieki.

3. Królu skazany przez wielkich, płaszczem pogardy okryty, z cierni koroną zwieńczony, bądź pochwalony na wieki.

4. Królu zhańbiony na krzyżu, sercem otwartym przez włócznię, życie zabite grzechami, bądź pochwalony na wieki.

5. Królu pokoju i łaski, przebacz nam winy, odstępstwa, otwórz zbłąkanym ramiona, zjednocz nas Twoją miłością.

6. Królu nadziei człowieczej, Tobie i Ojcu Twojemu z Duchem światłości i prawdy chwała niech będzie na wieki.