Dziękujmy Bogu za światło słoneczne

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dziękujmy Bogu za światło słoneczne, którym napełnia cały obszar ziemi w tym dniu radosnym swoich Apostołów Dobrej Nowiny.

2. Śpiewajmy Panu, bo Jego łaskawość daje nam życie w Kościele wzniesionym na mocnej skale dwunastu wybranych uczniów Jezusa.

3. Niech ziarno słowa zbawienia i prawdy, przez Nich zasiane, padnie w ludzkie dusze. Niech wyda owoc miłości i wiary w sercach człowieczych.

4. Wielbimy Ciebie, potężny i dobry Boże Je dyny w Trójcy niepojętej. Niech Apostołów modlitwa za nami strzeże nas zawsze.