Niech śpiewa niebo z radością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Niech śpiewa niebo z radością,  a ziemia hymnem odpowie  i Apostołów wysławia  ob rzędem pełnym wesela.

2.  O światła ziemi prawdziwe,  co świat osądzać będziecie,  pokornym sercem błagamy:  przyjmijcie nasze modlitwy.

3.  Możecie słowem otworzyć  lub zamknąć niebios podwoje,  zechciejcie nas wyswobodzić  z ciążących więzów przewiny.

4.  Rozkazom waszym podlega  wszelkie cierpienie i zdrowie:  uleczcie słabych z niemocy  i cnotom wzrastać pomóżcie.

5.  A kiedy Chrystus powróci,  by sądzić ludzkie sumienia,  niech nas dopuści łaskawie  do społeczności zbawionych.

6.  Niech będzie Bóg uwielbiony  za dar waszego świadectwa,  bo z waszych ust Ewangelia  wierzącym niebo otwiera.