O Panie, poślij nas

SirPL
SirPL 2022-11-03 09:29:09 Edytowany
Pieśń znajduje się w śpiewniku ks. Stanisława Ziemiańskiego "Śpiewam i gram Bogu", zeszyt 2, s. 221. Tekst: AN, tłumaczenie S.Z., mel. C. Rozier.

(Na melodię: Błogosław, Panie, nas)

Ref. O Panie, poślij nas, * ogłaszać radosną wieść, * ślij nas na cały świat, * niechaj śpiewa na Twoją cześć: * Alleluja!
1. Wybrałeś, Panie, nas, * by życiem świadczyć Ci. * Kazałeś światłem być, * co w drodze z dala lśni.
2. Poznawszy wolę Twą, * wybrania Twego dar, * z radością chcemy iść, * miłości niecić żar.
3. Tyś nas utworzyć chciał * na wzór miłości Twej, * najmniejszy grzechu ślad * z serc naszych wyrwać chciej!
4. Daj, Panie, dzień po dniu * radośnie służyć Ci, * strzec Twoich świętych dróg, * co wiodą do Twych drzwi.
5. Swe życie dawać chcesz * przez dobroć naszych rąk * tym, co nie znając Cię * do Ciebie tęsknią wciąż.
6. Za szczęściem goni świat, * gdy szczęściem jesteś Ty. * Świadectwem żywym daj * miłości Twojej być!
7. Na zbawców naszych dziś * wciąż czekać - próżny trud! * Ty nam kazałeś iść, * by wieść do Ciebie lud.
8. Przez krzyż zbawiłeś nas * i ten zbawienia znak * codziennie każesz nieść, * Twej woli mówić „tak!”
9. Wybrałeś, Panie, nas, * Tyś nasz Przyjaciel, Druh, * Twą miłość daje nam * żyjący w nasz Twój Duch.
10. Daj, by nastąpił dzień, * gdy pozna Ciebie świat, * uwierzy w miłość Twą, odnajdzie znów Twój ślad.
11. Niech pozna ludzki ród, * wpatrując się w Twą twarz, * miłości Bożej cud, * o Chryste, Zbawco nasz!