O Łukaszu, towarzyszu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Łukaszu, towarzyszu i wytrwały pomocniku Apostołów w ich posłudze, przyjmij hołd i prośby nasze.

2. Przez naukę tych zwiastunów czas rozpoczął się radosny, szczęścia, prawdy i pokoju, które darem są Chrystusa.

3. Ciebie też wezwało niebo do dźwigania z nimi trudów; Dzielisz równą z nimi chwałę i jaśniejesz równą mocą.

4. Spraw, o wielki dawco światła, aby słońce Chrystusowe ożywiało wszędzie ziarna, co w spichlerzach spoczną nieba.

5. Kiedy pośród Apostołów staniesz przy Sędziego tronie, z naszych długów nas uwolnij i wyjednaj łaskę Jego.

6. Bogu w Trójcy cześć na zawsze; oby On nam w swoim domu, dał się cieszyć, o Łukaszu, razem z Tobą wieczną chwałą.