Jezu, Zbawicielu świata

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Jezu, Zbawicielu świata,  Słowo Ojca Najwyższego,  blasku chwały niewidzialnej,  czujny stróżu Twoich wiernych.

2.  Jako Stwórca wszystkich rzeczy  władasz czasem i wiecznością;  daj, niech noc przyniesie pokój  ludziom utrudzonym pracą.

3.  Ty, co zwyciężyłeś piekło,  racz oddalić od nas wroga,  aby Twoją krwią obmytych  nie zniewolił swą pokusą.

4.  Ciało niechaj we śnie znajdzie  odpoczynek i wytchnienie,  dusza, wolna od znużenia,  niech przy Tobie wiernie czuwa.

5.  Jezu, zmartwychwstały Panie,  jaśniejący światłem życia,  Tobie, Ojcu i Duchowi  niechaj będzie wieczna chwała.