W czas radosny świętej Paschy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  W czas radosny świętej Paschy  blask słoneczny świat ogarnia,  w tej światłości Chrystus żywy  Apostołom się ukazał.

2.  Kiedy zaś ujrzeli rany  jaśniejące w Jego ciele,  wobec wszystkich ogłaszają,  że zmartwychwstał Pan prawdziwie.

3.  Chryste, Królu miłosierny,  weź na własność nasze serca,  byśmy mogli dnia każdego  cześć należną Tobie składać.

4.  Jezu, bądź radością duszy  i nadzieją wiecznej Paschy,  odrodzonych Twoją łaską  przyłącz do orszaku swego.

5.  Niechaj będzie chwała Tobie,  któryś zniszczył przemoc śmierci  i otworzył drogę życia  przez posługę Apostołów.