Święta Matka Kościół niechaj się raduje

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Święta Matka Kościół  niechaj się raduje ojcem Leo poldem, apostołem łaski.

2.  Niepozorna postać  pokornego brata kryła w sobie  promień Świętej Ewangelii.

3.  Od młodości pragnął,  aby Kościół Boży, zgromadzony  w jedno, światłem był dla świata.

4.  Spowiadając długo  w heroicznym trudzie, kruszył twarde  serca, jednał ludzi z Ojcem.

5.  Bracie Leopoldzie,  bądź nam przewodnikiem w dziele pojednania z Bogiem i człowiekiem.

6.  Wiecznie badź pochwalon,  wszechmogący Boże, za dar Leopolda, sługi miłosierdzia.

7.  Ojcze wszechmogący,  Jezu Zbawicielu, Duchu pojednania, chwała Ci na wieki.