Rozpal w nas, Panie, pragnienie świętości

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Rozpal w nas Panie, pragnienie świętości, które Ignacy w swym życiu u kazał; niechaj w Kościele rozbłyśnie na nowo blask Ewangelii.

2.  W nim Jezus jaśniał, ubogi i  prosty, pragnący spotkać każdego człowieka, by go przygarnąć jak  owcę zgubioną do swego stada.

3.  W nim Jezus działał, pouczał prostaczków, by w ręce Ojca swą ufność zło żyli; wdzięczny za dar powołania do wiary, wychwalał Stwórcę.

4.  Święty Ignacy, ty Pana oglądasz, cieszysz się chwałą wspólnoty wyznawców, wyproś nam łaskę da wania świadectwa o Zmartwychwstałym.

5.  Ty jesteś święty, Ty jesteś po korą, Tyś cierpliwością, słodyczą i  mocą, Ty jesteś naszym jedynym bogactwem, Najwyższy Boże.