O święty Janie z Awili

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O święty Janie z Awili, apostole Andaluzji, ty wiodłeś  naszego ojca: przyjmij nasz  hymn uwielbienia.

2.  Jesteś pochodnią świętości: ukaż nam drogę do prawdy! Cały lud  głosi i sławi twą miłość  żarem płonącą.

3.  Nauczaj nas odróżniania spraw  wiecznych od tych, co zmienne i oświeć  nasze umysły radością  co najprawdziwsza.

4.  O Ty, który żyjesz w Bogu, o tocz opieką nasz Zakon i prowadź  go w misji, którą ukazał  nasz Założyciel.

5.  Tobie, o Chryste łaskawy, niech  wznoszą się nasze hymny, Ojcu też  oraz Duchowi niech cześć wie czysta rozbrzmiewa.