Chrystus przejęty litością dla ludzi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Chrystus przejęty litością dla  ludzi nas, ponoszących  słuszną karę śmierci, znowu do życia  powołał i obmył Krwią swoją świętą.

2.  Krew ta, jest rzeką, co z grzechu oczyszcza, morzem, wszelkiego  dobrem niezmierzonym; ona wytrysła  jak zdrój siedmioraki życia i łaski.

3.  Z woli Jezusa Maryja się  stała Matką wierzących  i orędowniczką, której przyczyna  wyprasza dla ludzi dary zbawienia.

4.  Prośmy więc naszą Królową i  Panią, pełni ufności  w moc Jej pośrednictwa, aby nas wiodła  ku swemu Synowi w każdej godzinie.

5.  Ciebie pragniemy wysławiać na  wieki, Boże Jedyny  w Trójcy Przenajświętszej, Ciebie niech wielbi  nasz duch mocną wiarą, usta zaś pieśnią.