Gdy zorza wschodzi na niebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Gdy zorza wschodzi na niebie, i  wzywa ludzi do pracy, pozdrawia  dom w Nazarecie już pełen  młota odgłosów.

2.  O witaj, głowo rodziny, i  opiekunie Jezusa, co z Tobą  dzieli wysiłek i w pocie  czoła pracuje.

3.  A teraz, kiedy z Maryją oglądasz Boga w niebiosach, wysłuchaj  prośby skrzywdzonych i pośpiesz  im na ratunek.

4.  Niech przemoc, fałsz i podstępy już  więcej ludzi nie dzielą, niech sprawiedliwa zapłata zapewni  pokarm ubogim.

5.  Niech Boga w Trójcy Najświętszej wysławia praca człowiecza, a Ty nam  uproś Józefie, wzajemną  miłość i pokój.