Wspomnij, Zbawicielu, sobie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wspomnij, Zbawicielu, sobie, żeś naszej ludzkiej osobie równe ciało wziął z Dziewicy, Niepokalanej Rodzicy.

2. Maryjo, Matko łaskawa, Matko miłosierdzia prawa. Racz nas bronić w każdej dobie, W zgonie przyjmij nas ku sobie.

3. Miej chwałę na wszystkie strony, Panie z Panny urodzony; Z Ojcem i z Duchem społecznie króluj na wiek wiekom wiecznie.