Za błękitu nieba toń, za pomocną Twoją dłoń

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Za błękitu nieba toń, za pomocną Twoją dłoń. Za nadziei Syna twarz, że matczyną miłość masz.

Ref. Maryjo, Tyś wiarą, nadzieją, miłością, Maryjo, bądź Matką, Królową bliskością.

2. Za radości życia me, za pociechy słowa Twe. Za troskliwą przy nas straż, Ty obfite łaski dasz.

3. Za ufności wielkiej znak, za służebne Twoje "tak". Za łaskawość w której trwasz Ty potrzeby nasze znasz.