Zapal w nas, Panie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Zapal w nas Panie, ogień Twej miłości, aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę, ponad języki ludzi i aniołów, płonąc dla Ciebie.

2.  Miłość łagodną, czystą i cierpliwą, która o sobie nigdy nie pamięta. Zło zapomina, dobrem się raduje, wlej w nasze serca.

3.  Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność, wiara się skończy, a nadzieja spełni. Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą w Twoim królestwie.

4.  Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, który miłości darem jest i dawcą. Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie teraz i zawsze.