Teraz wzywamy Ciebie, Duchu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Teraz wzywamy Ciebie, Duchu, coś równy w Bóstwie Ojcu z Synem. Przyjdź i napełnij nasze serca ożywczym światłem swojej łaski.

2.  Słowa, uczynki, myśl i wola niech z mocą głoszą Twoją chwałę. Miłość niech jasnym ogniem płonie, by mogła objąć wszystkich ludzi.

3.  Daj nam przez Ciebie poznać Ojca i Jego Syna Jedynego. Z wiarą niezłomną wyznajemy, że Ty pochodzisz od Nich Obu.