Szósta nadeszła godzina

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Szósta nadeszła godzina  i do modlitwy przyzywa,  chwałę więc Bogu należną  oddajmy duchem radosnym.

2.  O tej godzinie Baranek  odkupił grzechy ludzkości,  mocą ofiary krzyżowej  straconą cześć nam przywrócił.

3.  Jego to jasność na krzyżu  zaćmiła blaski południa,  przeto swe serce otwórzmy  na dar tak wielkiej światłości.

4.  Ojcu i Jego Synowi  z Najświętszym Duchem miłości  chwała, podzięka i hołdy  niech będą teraz i zawsze.