Sprawiłeś, Boże potężny, że woda dała początek stworzeniom

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Sprawiłeś, Boże potężny, że woda dała początek stworzeniom, które w niej żyją,  a także ptakom powietrznym.

2.  Choć wspólne łączy je źródło, gdzie indziej teraz  mieszkają, bo jedne trwają w głębinach,  a drugie w niebo się wznoszą.

3.  Zachowaj swoich wyznawców, obmytych Krwią  odkupienia, od zła i grzesznych upadków,  co niosą śmierć wiekuistą.

4.  Niech wina swoim ciężarem nikogo z nas  nie przytłacza, by duch nie uległ słabości  i pycha nim nie władała.

5.  Niech Twoja dobroć to sprawi, Wszechmocny Ojcze i Synu, w jedności Ducha Świętego,  a chwała Tobie niech będzie.