Serce najsłodsze Jezusa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo litości i łaski, różne od prawa niewoli.

2. Serce, Nowego Przymierza z Bogiem najświętszy przybytku, Jego zasłona, potrzebna bardziej niż dawna, rozdarta.

3. Miłość zechciała, byś włócznią było widzialnie przebite, byśmy w tej ranie ujrzeli żar, który w Tobie jest skryty.

4. Ty jesteś znakiem ofiary świętej wieczerzy i krzyża, której dokonał z miłości Chrystus, nasz Kapłan na wieki.

5. Któż nie odpowie miłością takiej miłości bez granic? Kto z odkupionych nie zechce w Sercu Chrystusa przebywać?

6. Jezu, co z Serca Twojego łaski wylewasz obficie, chwała niech będzie Ci wieczna z Ojcem i Duchem Najświętszym.