Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Ref. Panie Ty jesteś dobry i łaskawy.

1. Tyś Panie dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich którzy Cię wzywają, wysłuchaj Panie modlitwę moją, i zważ na głos mojej prośby.

2. Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, i Tobie Panie oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem

3. Aleś Ty Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny, wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną.

Alleluja, Alleluja.

Ziarnem jest Słowo Boże a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie będzie żył na wieki.