Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Pomóż nam Panie, wiernie iść za Tobą, Krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś. Aby wypełnić wolę Twego Ojca, Który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni, W źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną I radość wróci.

2. Pomóż nam widzieć, we wschodzącym słońcu, Obraz światłości prawdziwej ojczyzny. Którą znajdziemy na odległym brzegu, Pełnym pokoju.

3. Nakarm nas Panie, Twoim świętym Ciałem, Napój kielichem Twej Krwi życiodajnej, Obdarz siłami, byśmy nie ustali, Dążąc Twym śladem.

4. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym, Chwała niech będzie, cześć i panowanie, Teraz i zawsze.