Panno Najświętsza, Maryjo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Panno Najświętsza, Maryjo, Tyś jest nam pocieszeniem, troszczysz się o swe dzieci, niesiesz w darze Zbawienie.

2. Chrystus nam dał Matkę w Tobie, Ty w Nim darujesz Brata, jest wśród Swojego ludu, w każdym kościele świata.

3. Płaszczem Swym okrywasz ziemię, chroniąc od zła wszelkiego, wiedziesz nas do Chrystusa, chcesz żeby żyć dla Niego.

4. Słodycz Miłości rozlewasz, żeby siłą obdarzyć, tych, którzy zmienić siebie nie mogą się odważyć.

5. W Tobie ma pocieszenie, ten, kto traci nadzieję, gdy o pomoc Twą prosi, dajesz mu umocnienie.

6. Niech radość ogarnia serca, Matkę troskliwą mamy, pragnie, żeby każdego, ubogacić łaskami.