Pan jest blisko, już przychodzi by zbawienie ludziom dać

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

Ref. Pan jest blisko już przychodzi, by zbawienie ludziom dać, Pan jest blisko już przychodzi, by zbawienie ludziom dać.

1. Wysłuchaj Pasterzu prośby ludu Twego i prowadź nas jak naród wybrany.

2. Ty który panujesz nad narodami, okaż się ludowi swemu.

3. Panie wzbudź potęgę Twoją i przybądź, by nas wybawić.

4. O Boże, odnów ducha naszego, abyśmy byli zbawieni.