Otwórz się niebo pokryte chmurami

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Otwórz się niebo pokryte chmurami, i Sprawiedliwy niech zejdzie z obłoków jak deszcz ożywczy, co zwilży pustynię naszego serca.

2.  Otwórz się ziemio i wydaj swój Owoc  zrodzony z Ojca i czystej Dziewicy,  gdyż On przyniesie zbawienie i pokój  całemu światu.

3.  Przyjdź, Pojednanie, już więcej nie zwlekaj; niech Twa obecność przywróci nam łaskę, i wprowadź wszystkich znużonych wędrowców do domu Ojca.

4.  Znak Twój na niebie zabłyśnie narodom,  gdy znów nadejdziesz, by sądzić sumienia;  Pamiętaj wtedy, żeś mieszkał wcielony  pomiędzy nami.

5.  Boży Baranku, czekamy na Ciebie i pieśnią chwały wielbimy Twą dobroć; Sławimy również i Ojca i Ducha w jedności z Tobą.